• Siber istihbarat bilgi güvenliğinin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Üreticilerin ürün bazlı istihbarat servisleri ise özellikle yerel ataklarda yeterli güvenliği çoğu zaman sağlamamaktadır.

    Nebula Siber İstihbarat...

  • Ürün ve teknoloji eğitimleri bilgi güvenliği sürecinin önemli bir parçasıdır. İyi yönetilemeyen bilgi güvenliği sistemleri etkili olamaz. Üreticilerin resmi eğitimleri ürün ve teknolojiyi hiç tanımayan kişilere y...

  • McAfee önce bir müşteri olarak satın aldığı Nitro'yu daha sonra bünyesine katarak SIEM pazarına girdi. Ürünün adını McAfee Enterprise Security Manager olarak değiştiren şirket, ürünü Security Connected mimarisinin orkestra şefi haline getirdi.

    Gartner raporlarında...