• Siber istihbarat bilgi güvenliğinin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Üreticilerin ürün bazlı istihbarat servisleri ise özellikle yerel ataklarda yeterli güvenliği çoğu zaman sağlamamaktadır.

    Nebula Siber İstihbarat...

  • Güvenlik denetimi ve penetrasyon testi olası güvenlik zaaflarını risk gerçekleşmeden önce tespit etmek için zorunludur. Bu nedenle PCI, ISO27001, SoX/Cobit gibi tüm regülasyonlarda güvenlik denetimi ve/veya penetrasyon testleri...

  • McAfee Network Behavior Analysis (McAfee NBA) ağ trafiğini dinleyerek ağ riskini net olarak ortaya koyar.

    NBA Sniffer modunda veya Cisco, Juniper ve Extreme Networks switch ve router ürünleri ile birlikte çalışarak dinlenen trafiği analiz eder.

    ...